Galerija fotografija

Fotografije iz ciklusa ”Vrijeme divljine”. Fotografije se mogu izraditi i opremiti po narudžbi u različitim veličinama.

Moji fotogrfije mogu se i naručiti na mail kresimirag@hotmail.com, te kao samostalna umjetnica radim na autorske ugovore preko autorske agencije.