Galerija fotografija

Fotografije iz ciklusa ” Vrijeme divljine ”. Fotografije se mogu izraditi i opremiti po narudžbi u različitim veličinama. Također po narudžbi izrađujem i fotografije vaših kućnih ljubimaca.

Moje fotografije se mogu naručiti preko Poklon galerije Crocrodeal na mail: galerija.crocrodeal@gmail.com, ili kontaktom voditelja galerije Roberta Štimeca, na mob. 099 3355 707

Oglasi